Vítajte na stránkach spoločnosti GIA Slovakia, spol. s r.o., kde nájdete kompletnú ponuku technológií pre čerpacie stanice, priemysel a pre alternatívne paliva.
Naša spoločnosť ponuka nielen dodávky jednotlivých komponentov pre čerpacie stanice (ako sú výdajné stojany, totemy, pokladničné a riadiace systémy,
elektrorozvodné siete ČS, nádrže, at
ď.), ale taktiež výstavbu a rekonštrukciu čerpacích staníc na kľúč, kompletný záručný a pozáručný servis a údržbu.

Spoločnosť GIA Slovakia, spol. s r.o. (pôvodne DAY GIA) bola založená koncom roku 1993 ako dcérska spoločnosť rakúskej firmy 
GIA (Gesellschaft für Industrie Ausrüstung GmbH & Co. KG).
Podnikateľské záujmy sú rozdelené do troch skupín.

  • Prvou a najväčšou sú dodávky technológie čerpacích staníc. Spoločnosť GIA Slovakia, spol. s r.o. je distribútorom vedúcich firiem v oblasti technológií čerpacích staníc pre Slovenskú republiku.
    Paleta ponúkaných produktov je reprezentovaná výdajnými stojanmi od najjednoduchších samospotrebiteľských cez komfortné multiproduktové, až po tankovacie automaty.
    Ďalej sem patria systémy elektronického riadenia čerpacích staníc, elektronické merania hladín zásobníkov PHM, ako aj elektronické ukazovatele cien.
    GIA Slovakia, spol. s r. o. zabezpečuje odbornú montáž všetkých dodávaných technológií, ako aj zaškolenie obsluhy.

Hlavnými produktovými skupinami GIA Slovakia, spol. s r.o. sú:

1.) Výdajné stojany PHM – DRESSER WAYNE
2.) AdBlue – HORN, Blue1, DRESSER WAYNE
3.) Riadiace a Poklaničné systémy ČS PHM – NCR
4.) Tankovacie a platobné automaty – DRESSER WAYNE, HORN, TABA  Bankove karty, Lokalne karty, Bankovky
5.) Elektronické veľkoplošné ukazovatele cien – PWM
6.) Elektronické merania hladín – OPW (Site Sentinel)
7.) ELAFLEX hadice ( CONTITECH ), ELAFLEX armatúryELAFLEX tankovacie pištole  
8.) Filtračné zariadenia – FAUDI
9.) Čerpadlá – DICKOW PUMPEN, BORNEMANN, HORN, GESPASA
10.) Stáčacie šachty a prejazdné poklopy – STELAND

Všetky uvedené produkty sú dodávané nemeckými a USA spoločnosťami, s ktorými má naša materská spoločnosť podpísané zmlúvy o zastúpení. Táto spolupráca je overená v niekoľko desaťročnej obojstrannej úspešnej praxi.