Kontakt

GIA Slovakia, spol. s r. o.

Vajnorská 135
831 04 Bratislava

IČO: 31 364 993
IČ DPH: SK 2020 336 714

Číslo účtu: 2620341542/1100
Banka: Tatra Banka

Registrovaná na Okr. súde BA I oddiel sro vložka 6336/B