Servisné služby

 • 24/7
 • Hotline
 • Helpdesk podľa dohody
 • Technická podpora
 • GPS – Plánovanie a rozvrhovanie servisu
 • WUP – nástroj na sledovanie porúch na zákazku
 • Certifikovaná údržba terminálov
 • Kalibrácia

Servisné služby

 • 24/7
 • Hotline
 • Helpdesk podľa dohody
 • Technická podpora
 • GPS – Plánovanie a rozvrhovanie servisu
 • WUP – nástroj na sledovanie porúch na zákazku
 • Certifikovaná údržba terminálov
 • Kalibrácia