Riešenie výzvy trhu s energiou z plynu

Dnešný trh pozostáva z náročných podmienok na prepravu, skladovanie, spracovanie a manipuláciu s horľavými alebo skvapalnenými plynmi. Naše tankovacie zariadenia minimalizujú riziká skladovania a výdaja vysokotlakového plynu, akým je napríklad CNG a ďalšie technické plyny. Špecifické vlastnosti zariadenia a spôsob, akým sa používajú, zaisťujú účinnosť, bezpečnosť a nákladovú efektívnosť v mnohých procesoch.

Dobre skonštruované komponenty pre CNG vyrába dcérska spoločnosť Oasis Engineering na Novom Zélande. Oasis je medzinárodne pôsobiaci špecialista na ventily a spojky používané v plynárenskom a dopravnom priemysle a poskytuje riešenia na zvládnutie väčších objemov, vyšších tlakov a náročných požiadaviek na spoľahlivosť.

Zariadenia s dlhou životnosťou a osvedčené v teréne sú vhodné pre technické plyny, ako sú:

  • CNG (stlačený zemný plyn)
  • Bioplyn
  • Vzduch
  • Dusík
  • Hélium

Pre viac informácií kontaktujte Spoločnosť GIA Slovakia spol. s r.o.:

Email : bohunsky@gia.sk

Telefónne číslo: +421 903 488 443