Kasové systémy/Automaty 2018-09-07T00:15:45+00:00

Podkladničné systémy a automaty

Plná verzia tankovacieho automatu s možnosťou akceptácie všetkých typov platobných a palivových fleet kariet, vernostných kariet a hotovosti

Pokladničné systémy

 • hotovostné transakcie
 • bankové a fleetové palivové karty
 • fakturačné karty
 • zľavové karty
 • zľavové kupóny
 • návrhy objednávok
 • automatická tvorba príjemok
 • korekcie
 • inventúra za prevádzky
 • manipulácie s PHM
 • sledovanie manka PHM

Podkladničné systémy a automaty

Plná verzia tankovacieho automatu s možnosťou akceptácie všetkých typov platobných a palivových fleet kariet, vernostných kariet a hotovosti

Pokladničné systémy

 • hotovostné transakcie
 • bankové a fleetové palivové karty
 • fakturačné karty
 • zľavové karty
 • zľavové kupóny
 • návrhy objednávok
 • automatická tvorba príjemok
 • korekcie
 • inventúra za prevádzky
 • manipulácie s PHM
 • sledovanie manka PHM